Wykonane przez Spółkę prace w ciągu ostatnich 20 miesięcy:

Roboty rozbiórkowe:
 • Elektrociepłownia EC Pruszków II w Mosznie k. Pruszkowa, kubatura 125 000 m3
 • Zakłady Cadbury Wedel w Warszawie
 • Wydział Fizyki WAT w Warszawie wraz z przyległymi budynkami, kubatura 20 000 m3 (Reiffeisen Evolution Project Development)
 • Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA przy ul. Terespolskiej w Warszawie, obiekty o wysokości 25 m i kubaturze 100 tys. m3
 • Warsztaty mechaniczne przy ul. Woronicza w Warszawie, kubatura ok. 25 000 m3
 • Budynki wytrawialni Huty ArcelorMittal w Warszawie
 • Budynek siarczanowni Huty ArcelorMittal w Warszawie
 • Budynek stołówki na terenie ZNTK w Pruszkowie, kubatura 15 000 m3
 • Fundamenty budynku przy ul. Madalińskiego/Al.Niepodległości w Warszawie, kubatura 5000 m3 (MPB INSBUD SA)


 • Roboty ziemne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha w Warszawie, kubatura 20 000 m3 (MPB INSBUD SA)
 • Roboty ziemne dla budynku mieszkalnego przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej w Warszawie, kubatura 18 000 m3 (MPB INSBUD SA)
 • Roboty ziemne na placu składowym o powierzchni ok. 10 000 m2 oraz odtworzenie ok. 1200 mb instalacji wodno-kanalizacyjnej dla firmy Stena przy ul. Chełmżyńskiej w Warszawie
 • Demontaż maszyn i urządzeń w hali ciągarni na terenie Huty ArcelorMittal w Warszawie
 • Demontaż ok. 2000 mb rurociągów na terenie Huty ArcelorMittal w Warszawie


 • © Norwag 2009 / projekt strony: kosmodrom.pl