Doradztwo prawne

Zapewniamy obsługę prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Obsługa rynku nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa biznesowego w obsłudze szeroko rozumianego rynku nieruchomości.

SZBI

Jesteśmy certyfikowanymi audytorami wewnętrznymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia prawne, biznesowe związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych w Polsce.

Konferencje i wydarzenia branżowe

Organizujemy konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe z zakresu prawa i biznesu.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Wspieramy przekształcenia i restrukturyzację przedsiębiorstw.